Shotokan Cultural Institute z siedzibą w Mediolanie, powstał w styczniu 2009 roku.

SCI jest organizacją apolityczną, a głównym obszarem działania jest karate Shotokan, praktykowane zgodnie z nauką jego twórcy Gichina Funakoshi oraz jego syna Yoshitaki.
Celem nadrzędnym SCI jest upowszechnianie studiów na temat rozwoju potencjału człowieka poprzez praktykę karate Shotokan nauczanego przez Mistrza Hiroshi Shirai. SCI nie jest organizacją sportową aczkolwiek skupia w swych szeregach wielu utytułowanych zawodników. Prezesem organizacji został Sensei Carlo Fugazza – jeden z najstarszych stażem uczniów Maestro Hiroshi Shirai.

W sensie formalnym SCI jest kontynuacją założonej przez mistrzów Hiroshi Shirai, Takeshi Naito oraz Masao Kawazoe w 1994 roku organizacji World Shotokan Institute.

Zarówno nasz klub jak i IKSA (federacja, której jesteśmy członkiem) od początku swojego istnienia współpracuje ściśle z SCI.

Przedstawiciele naszego klubu kilka razy do roku uczestniczą w stażach, kursach oraz obozach sportowych prowadzonych przez instruktorów SCI.