Prosimy wszystkich naszych zawodników o uiszczenie opłaty na ubezpieczenie grupowe w wysokości 25 zł od osoby.

Płatności należy dokonać na konto naszego klubu z dopiskiem UBEZPIECZENIE: imię i nazwisko

Prosimy również o uregulowanie zeszłorocznej płatności na rzecz ubezpieczenia, gdyż nie wszyscy uregulowali tę należność (również 25 zł).

Oss