Wraz z dniem 5 marca 2021 decyzją zarządu Polskiego Związku Karate zostaliśmy przyjęci w poczet klubów członkowskich tegoż związku.

Od marca tego roku jesteśmy członkami PZK w podkomisji Karate Shotokan/Olimpijskie.

Oczywiście nadal pozostajemy w strukturach Federacji Goshindo Institute Poland gdzie będziemy dalej czynnie podążać drogą wyznaczoną przez naszych dotychczasowych mistrzów takich jak: Sensei Hiroshi Shirai, Sensei Carlo Fugazza, Sensei Claudio Ceruti oraz Sensei Marc Stevens.
Oss