Prosimy wszystkich członków naszego klubu o dostarczenie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do  uprawiania karate shotokan.

Zawodnicy-amatorzy mogą uzyskać zaświadczenie lekarskie o ich stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny), a nie tylko lekarza medycy sportowej. Zgodnie z nowymi przepisami badanie takie przeprowadza się raz w roku.

Optymalnym rozwiązaniem jest wpis do budopasu, który należy przedłożyć instruktorowi klubowemu.